IKC Hoogwoud raadsvergadering 17 februari 2022,

Al tijdens de agendapunt 2 vragen van raadsleden, kwamen wij met een groot aantal vragen omtrent het IKC te Hoogwoud. Al tijden houd het de raadsleden en specifiek ons als GB bezig wat er gebeurt rondom de uitvoering van ons raadsbesluit. Nadat CDA 4 jaar geleden het hele IKC traject tijdelijk stopte om een participatietraject te doorlopen, hebben wij ons ook achter deze gedachte geschaard en waren we oprecht blij met de betrokken bewoners en omwonenden. Om er vervolgens nu achter te komen dat voor Wethouder Tesselaar en de bouwheer juist deze betrokkenheid nu van ondergeschikt belang blijkt aan de wensen van een commerciële partij welke zich heeft ingekocht: Berend Botje.

Onze vragen waren er dan ook op gericht om de wethouder en de bouwheer te wijzen op de gestelde kaders en hun verantwoording richting het participatietraject. Helaas bleek dat de wethouder en de schoolbesturen min of meer worden gedwongen tot meewerken, omdat Berend Botje als voorwaarde voor de financiële bijdrage stelt dat het gebouw zo dient te worden geplaatst om geen extra kosten voor tijdelijk onderkomen te maken.

Het ontwerp, de bouw en de beslissingen worden op deze wijze gegijzeld. Een heroverweging is hierdoor niet snel in zicht.

Zowel CDA als PvdA, geven aan dat zij veel belang hechten aan Berend Botje als financieel partner, en ligt hun prioriteit bij snel bouwen en geen concessies wat betreft het partnerschap met berend botje, CDA vraagt zich zelfs af wie dan die bewoners zijn met bezwaren. Blijkbaar ligt hun prioriteit elders: bouwen,koste wat kost! Volgens de wethouder is dit zelfs in 2023 zelfs al zover….

Daarna waren er nog een aantal moties vreemd aan de orde van de dag, waaronder die van gemeentebelangen over het IKC Hoogwoud en de vrijkomen schoollocaties. Hierin hebben wij aangegeven dat wij het van belang vinden dat de beloofde groene doorkijk blijft bestaan, de bestemming die het nu heeft: groen, niet wijzigt ten behoeve van het school gebouw. Zo blijft de groene doorkijk ook voor toekomstige generaties bestaan! Wij hebben ervoor gekozen deze motie nu in te dienen, omdat het conceptontwerp voor het IKC Hoogwoud zonder met de raad te overleggen, goed gekeurd is door het college. En dat terwijl zij reeds in december herhaaldelijk op de hoogte zijn gebracht van onze zorgen omtrent de plaatsing, de omwonenden en de jeugdbibliotheek. Er wordt geen hoor en wederhoor toegepast bij zowel de raad als de omwonenden.

Daarom juist nu vinden wij het belangrijk dat behouden blijft wat in het verleden is beloofd. Wij hopen dan ook dat zowel wethouder Tesselaar als lid van de stuurgroep, en de bouwheer, dit signaal ter harte nemen en terug naar de tekentafel zullen gaan. Helaas hebben de moties het niet gehaald, CDA VVD DSV PvdA en fractie Bosch waren tegen en vonden het te beperkend voor de ontwikkeling van dit stuk grond in de toekomst. Helaas was hier dus geen empathie voor de omwonenden

Recycleplan raadsvergadering 17 februari 2022

Ons eigen agenderingsverzoek recycleplan stond op de agenda. Laten we eerst even duidelijkheid scheppen over waarom dit op de agenda stond. In december hebben wij in de raad gestemd over ditzelfde raadsvoorstel. Vlak daarvoor was ons amendement voor uitstel van een jaar, met onderzoek naar aanvullende mogelijkheden en meer informatievoorziening, aangenomen.

Gezien dit een onderwerp was wat voor veel discussie zorgde, en de opluchting van het door DSV en VVD gesteunde aangenomen amendement, is er in een moment van verwarring tegen het raadsvoorstel gestemd. Let wel: het zojuist gewijzigde raadsvoorstel.

Hierdoor ontstond een probleem met de afvalstoffenverordening. Dit is ter plekke met een soort pleister op de wonde tijdelijk gerepareerd. Daarop heeft Gemeentebelangen direct aangegeven dat wij dit voorstel zouden herstellen in januari, waardoor met name ook het budget voor onderzoek en informatievoorziening hersteld werd.

 

Het betreft dus geen nieuw voorstel, ook wordt nu niet direct het recycleplan alsnog ingevoerd of aangenomen. Het zorgt ervoor dat ons amendement uitgevoerd kan worden: pak dit jaar om te onderzoeken wat er beter kan. ( luiercontainers, kijken naar omliggende gemeenten en de problematiek die zich openbaart etc) en zorg dat er voldoende en op tijd geïnformeerd wordt aan inwoners waar ze aan toe zijn.