Overdracht wegen van Hoogheemraadschap naar gemeenten.

Het hoogheemraadschap wil zich meer gaan richten op de kerntaken die zij uit moeten voeren, het zorgen voor schoon drinkwater, wateropvang bij hevige neerslag, water vasthouden tijdens droogte en beheer van dijken. Momenteel heeft het Hoogheemraadschap ook het beheer en onderhoud voor de wegen in het buitengebied. Dit is geen kerntaak van het Hoogheemraadschap en daarom willen zij dat overdragen aan de gemeente. Uitgangspunt voor Gemeentebelangen is dat dit niet meer mag gaan kosten voor de inwoners.

 

De gemeente mag geen wegenbelasting heffen en moet op zoek naar een andere manier om het beheer en onderhoud te financieren. Het offer van de ontroerend goed bezitter om Opmeer financieel gezond te houden is het afgelopen jaar hoog geweest. Hierdoor behouden we zelf de regie en niet de provincie. Maar we willen niet nog een verhoging!

Daarom willen we de tijd nemen en uitzoeken hoe we deze opgave kunnen financieren.  We hebben als coalitie een amendement ingediend, deze is op 12 mei met instemming van de verantwoordelijke wethouder vastgesteld. In het amendement is gevraagd om de overname met een jaar uit te stellen, naar 1 januari 2023. Gezamenlijk met de 7 West-Friese gemeenten vind de overdracht nu plaats.

Onlangs is er bekend geworden dat het rijk extra geld vrijmaakt om gemeenten te compenseren op de zorg. Dat geld is hard nodig om een volgende bezuiniging ronde te voorkomen.

 

Fractie Gemeentebelangen Opmeer.