top of page

Irma Stroet

Voorzitter

Mijn naam is Irma Stroet en ik woon in Hoogwoud. Sinds ik in deze gemeente woon (2005), ben ik lid van Gemeentebelangen. Het is goed dat er een lokale politieke partij is, onafhankelijk van een landelijke partij. Gemeentebelangen is er voor de inwoners van Opmeer en behartigt de belangen van de inwoners door verstandige beslissingen te nemen.

Als bestuursvoorzitter zet ik me in voor een toekomstgerichte en stabiele partij.

In het dagelijks leven werk ik als directeur Sociaal Domein bij de gemeente Zaanstad. Met mijn 2 kinderen woon ik heel plezierig in een monumentale stolpboerderij aan de Koningspade.

Miranda Maas-Siepe

Secretaris en penningmeester

Miranda1.jpg

Mijn naam is Miranda Maas-Siepe, woon in Hoogwoud, ben getrouwd en in het rijke bezit van twee mooie kinderen. In het dagelijks leven ben ik administratief medewerker bij Van Dolder Administratiekantoor, achter het oude raadhuis in Hoogwoud.

Ik heb 8 jaar in de gemeenteraad gezeten, van april 2010 t/m maart 2018.

In de eerste periode heb ik de commissie samenlevingszaken onder mijn hoede gehad en het laatste halfjaar van de tweede periode mocht ik deze commissie vanuit onze fractie ook leiden.

In november 2016 ben ik toegetreden als secretaris van het bestuur van Gemeentebelangen Opmeer.

Er zijn veel jonge nieuwe leden bijgekomen het laatste jaar. Deze wil ik graag gaan begeleiden vanuit mijn eigen “ervaring” als raadslid.

Wim van Hunnik

Bestuurslid

Wim van Hunnink.jpg

Mijn naam is Wim van Hunnik. In 1994 kwam ik met mijn vrouw en 2-jarige zoon naar Westfriesland voor mijn werk. Voor mijn vrouw was dat 'thuis komen', voor mij was het hier helemaal nieuw.

Inmiddels voel ik mij hier allang helemaal thuis.

In 2013 werd ik lid van Gemeentebelangen en van maart 2014 tot februari 2019 mocht ik onze partij vertegenwoordigen in de gemeenteraad, het grootste deel als fractievoorzitter. Omdat mijn vrouw en ik

sinds kort allebei gepensioneerd waren trad ik in 2019 terug om onze handen vrij te hebben voor allerlei

dingen die we nog graag willen doen. Omdat ik GB nog steeds een warm hart toedraag en betrokken wil blijven heb ik ermee ingestemd bestuurslid te worden.

Wat mij aanspreekt is de praktische en echt lokaal gerichte instelling van deze club, niet gebonden aan landelijke dogma’s. Tel daarbij een heel plezierige sfeer en ruimte voor alle meningen en achtergronden

en je voelt je gelijk thuis. We hebben een brede achterban in verschillende kernen waarin ook sprake is van verjonging. Prachtig! Door die brede achterban horen we veel van wat er leeft. Daarnaast ben ik voorzitter van stichting Raad en Daad; ook daardoor hoor je veel. Mijn werk in Westfriesland speelde zich af bij

het Recreatieschap en het CAW en later HVC. Al met al een brede ervaring en netwerk die ik graag wil gebruiken om vanuit een bestuurlijke rol onze fractie te ondersteunen.

Er komen nog genoeg uitdagingen op ons af!

bottom of page