Lid worden

De vereniging Gemeentebelangen is opgericht op 1 mei 1913 en is sindsdien bestuurlijk betrokken bij het wel en wee van de inwoners van de gemeente Opmeer. Onze uitgangspunten zijn helder en gericht op de lokale belangen. In ons overzichtelijke verkiezingsprogramma op deze site vindt u daar meer over. 

Het is natuurlijk mogelijk lid te worden van de vereniging Gemeentebelangen. Daar betaalt u een bedrag van € 25,00 per jaar voor. 

Als lid heeft u invloed op de vereniging en ook indirect op de gemeentepolitiek. De leden wijzen de kandidaten voor de gemeenteraad aan. In de zes wekelijkse achterban-bijeenkomsten kunt u meepraten over de voorstellen die in de gemeenteraad aan de orde komen.  

De achterban-bijeenkomsten zijn altijd op de maandagavond voorafgaande aan de commissievergaderingen in dezelfde week.

 

Lid worden? Mail naar: gemeentebelangenopmeer@outlook.com

Opmeer onder toezicht?                                                                                                                     december 2019

 

De gemeenteraad is bij de provincie op het matje geroepen omdat de begroting niet sluitend is over meerdere jaren. Waar Gemeentebelangen al een aantal keer voor heeft gewaarschuwd komt uit. Het is dan ook niet voor niets dat Gemeentebelangen voor het tweede jaar de begroting niet ondersteunt vanwege het ontbreken van meerjarig perspectief. Het niet eenmalig maar meermalig geld onttrekken aan een reserve wordt door de provincie niet goedgekeurd. In dit geval gaat het over grondexploitaties. De vergadering van de gemeenteraad van 19 december is verplaatst naar 12 december om te voorkomen dat Opmeer onder preventief toezicht komt te staan. In het geval van preventief toezicht moeten de begroting en wijzigingen eerst aan de provincie te worden voorgelegd. Dit is een uniek situatie!

 Gemeentebelangen is altijd voor een behoudend beleid op financiën geweest. Goed rentmeesterschap! De opmerking dat Opmeer een “rijke” gemeente is klopt gedeeltelijk. Reserves en voorzieningen zijn met het doel opgezet om te zorgen dat ook op termijn bijv. nieuwbouw van scholen en andere voorzieningen gewaarborgd kunnen worden. Daarna moet in de aankomende jaren de reserve weer aangevuld worden om het weer te gebruiken voor hetgeen het is opgezet. Dus niet om structureel een tekort te kunnen dekken!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now