Opknappen AC de Graafweg

De provincie Noord-Holland gaat de AC de Graafweg opknappen en heeft aan het College gevraagd of er nog wensen zijn. Deze wensen zijn er uiteraard en het College heeft verzocht om te kijken naar een fietstunnel. Een adviesbureau heeft op verzoek van het  College inmiddels vier varianten bekeken. Het College had voor 1 september 2018 naar de provincie moeten reageren op welke plek een tunnel de voorkeur zou hebben. Het College heeft om uitstel van deze beslissing gevraagd. Wat we (nog) niet weten is wat de consequenties zijn van het uitstel van deze beslissing.  

 

Het College wil via burgerparticipatie aan de inwoners voorleggen wat de voorkeuren en gedachtes zijn ten aanzien van een tunnel.

Gemeentebelangen Opmeer heeft in een eerder stadium al aangegeven dat veiligheid voor onze inwoners voorop staat. Wij willen dan ook het standpunt meegeven dat er ook gekeken moet worden naar een fietsbrug. Een fietsbrug kost waarschijnlijk minder dan de helft van de vijf miljoen die een tunnel kost. En de tunnel of brug zullen we toch van ons eigen geld moeten betalen.

Wilt u reageren? U kunt een mail sturen naar gemeentebelangenopmeer@outlook.com of reageren op dit bericht op Facebook.

Gemeentebelangen stemt tegen kadernota 2018.

Woensdag 11 juli behandelde de gemeenteraad van Opmeer de kadernota 2018. Daarin wordt geschetst binnen welke contouren de begroting voor 2019 gaat worden opgesteld (kaderstellende rol van de gemeenteraad).

 

Gemeentebelangen had zoveel kritische kanttekeningen dat we tegen deze kadernota hebben gestemd.

 

Een paar van onze redenen: 

- noodzakelijke maatregelen als gevolg van veranderend klimaat

- noodzakelijke maatregelen voor energietransitie

- verder verbeteren van de overgenomen zorgtaken

- er zijn voor de komende tijd veel risico's en onzekerheden, zoals noodzakelijke investeringen in de organisatie.

Zeker is dat de afgesproken nieuwbouw voor de scholen nu al een miljoen euro duurder uitpakt; dat is nog los van de eventuele andere locatie(s).

Tegen deze achtergronden vinden wij het onverantwoord € 100.000 aan de zorgtaak te onttrekken, € 250.000 jaarlijks bij het woningbedrijf weg te halen en de OZB niet met de kosten te laten mee stijgen maar juist te verlagen (1%). Dat laatste is een sympathiek gebaar naar (een deel van) de inwoners, maar vertaalt zich later ongetwijfeld in een extra stijging. Daar wordt niemand beter van.  En een huurder merkt hier overigens niets van... 

We zijn een gemeente die zijn zaken financieel goed op orde heeft. Gemeentebelangen vreest dat met dit  beleid dat zijn langste tijd gehad heeft.

Wim van Hunnik, fractievoorzitter

Wilt u reageren? U kunt een mail sturen naar gemeentebelangenopmeer@outlook.com of reageren op dit bericht op Facebook.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now