Achterban - fractie vergaderingen.

Elke maand vindt er een achterban - fractie vergadering plaats. Al deze vergaderingen zijn openbaar. Tijdens deze vergaderingen worden de onderwerpen besproken die op de agenda van de commissies Ruimte, Samenlevingszaken en Bestuurlijke zaken en verantwoording (BZV) staan. 

 

Gemeentebelangen vindt het belangrijk om te weten wat er speelt onder de inwoners van Opmeer. U bent dus van harte welkom om een keer bij ons aan te schuiven, de koffie en thee staan klaar.

De achterban - fractie vergadering vinden plaats in het gemeentehuis aan de Klaproos 1 en beginnen om 19.30 uur.

Het wordt meestal niet later dan 22.00 uur. 

 

Opgeven voor het bijwonen van een vergadering hoeft niet, we stellen het wel op prijs als u dat doet. 

Voor meer informatie over de vergaderingen, het bijwonen, inspreken of het vooraf opvragen van mogelijke stukken, een

agenda kunt u een mail sturen naar: gemeentebelangenopmeer@outlook.com