Achterban - fractie vergaderingen.

Elke maand vindt er een achterban - fractie vergadering plaats. Al deze vergaderingen zijn openbaar. Tijdens deze vergaderingen worden de onderwerpen besproken die op de agenda van de commissies Ruimte, Samenlevingszaken en Bestuurlijke zaken en verantwoording (BZV) staan. 

 

Gemeentebelangen vindt het belangrijk om te weten wat er speelt onder de inwoners van Opmeer. U bent dus van harte welkom om een keer bij ons aan te schuiven, de koffie en thee staan klaar.

De achterban - fractie vergadering vinden plaats in het gemeentehuis aan de Klaproos 1 en beginnen om 19.30 uur.

Het wordt meestal niet later dan 22.00 uur. 

 

Opgeven voor het bijwonen van een vergadering hoeft niet, we stellen het wel op prijs als u dat doet. 

Voor meer informatie over de vergaderingen, het bijwonen, inspreken of het vooraf opvragen van mogelijke stukken, een

agenda kunt u een mail sturen naar: gemeentebelangenopmeer@outlook.com

Opmeer onder toezicht?                                                                                                                     december 2019

 

De gemeenteraad is bij de provincie op het matje geroepen omdat de begroting niet sluitend is over meerdere jaren. Waar Gemeentebelangen al een aantal keer voor heeft gewaarschuwd komt uit. Het is dan ook niet voor niets dat Gemeentebelangen voor het tweede jaar de begroting niet ondersteunt vanwege het ontbreken van meerjarig perspectief. Het niet eenmalig maar meermalig geld onttrekken aan een reserve wordt door de provincie niet goedgekeurd. In dit geval gaat het over grondexploitaties. De vergadering van de gemeenteraad van 19 december is verplaatst naar 12 december om te voorkomen dat Opmeer onder preventief toezicht komt te staan. In het geval van preventief toezicht moeten de begroting en wijzigingen eerst aan de provincie te worden voorgelegd. Dit is een uniek situatie!

 Gemeentebelangen is altijd voor een behoudend beleid op financiën geweest. Goed rentmeesterschap! De opmerking dat Opmeer een “rijke” gemeente is klopt gedeeltelijk. Reserves en voorzieningen zijn met het doel opgezet om te zorgen dat ook op termijn bijv. nieuwbouw van scholen en andere voorzieningen gewaarborgd kunnen worden. Daarna moet in de aankomende jaren de reserve weer aangevuld worden om het weer te gebruiken voor hetgeen het is opgezet. Dus niet om structureel een tekort te kunnen dekken!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now