Wethouder

Rabella Wiersma-de Faria

Hoogwoud

rabella.jpg

In een kleine drie jaar tijd geaard en geworteld in Hoogwoud, verliefd, verloofd, getrouwd, komende uit Rotterdam om in het mooie Hoogwoud met een Amsterdamse Fries, samen hier ons nieuwe thuis te vormen. 

Vanaf de eerste kennismaking met de buurt voelden wij ons welkom en hebben ons opgegeven om het jaarlijkse buurtfeest mede te organiseren. Helaas ging deze dit jaar vanwege de Coronacrisis niet door. 

Tijdens ons trouwen wapperden de buren hun vlaggen langs de hele weg waarlangs de trouwauto reed, ook dat voelde als een warme deken. Met elkaar houden we de veiligheid van de buurt in de gaten door middel van de  Buurt WhatsApp-groepen, zoals Buurt SOS en Buurt-Nieuws.. 

 

Tijdens de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen heb ik geïnformeerd naar de partijprogramma’s van de verschillende politieke partijen in Opmeer. Omdat ik altijd in mijn eigen woonomgeving een lokale partij kies, is mijn keuze gevallen op Gemeente Belangen Opmeer, die dan ook mijn stem kreeg. 

Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, heb ik mij ná de kennismaking met het Bestuur opgegeven voor de achterbanbijeenkomsten met de Raadsleden en Fractieassistenten om mee te denken over de verschillende onderwerpen. 

Na de val van het vorige College heeft het Bestuur mij benaderd om na te denken over de positie van Wethouder, een functie die mij zeker niet onbekend is. 

Het is een grote uitdaging om in deze periode van grote bezuinigingen aan te treden als verantwoordelijk Wethouder, portefeuille Sociaal Domein, Duurzaamheid, Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg, Ouderenbeleid, Gezondheidsbeleid, Integraal preventief welzijnsbeleid, Economische ontwikkeling, Cultuur en Monumentenzorg. 

 

Ik neem deze uitdaging graag aan en kijk uit naar de werkzaamheden en gesprekken met de inwoners van onze mooie Gemeente. 

Fractievoorzitter

Rene Pelt

Hoogwoud

Hallo, ik ben Rene Pelt geboren op de Gouwe en gehele leven woonachtig in Hoogwoud.

Door het bestuurlijke werk in het Jeugd en Jongerenwerk was ik in contact gekomen met de gemeente.  Rond het jaar 2000 na de oprichting van de Liberale Partij Opmeer en vanaf 2005 als lid van Gemeentebelangen, voor deze laatste partij ben ik in mei 2006 in de gemeenteraad gekomen met als commissie ruimtelijke ordening.

Als bestuurlijke ervaring heb ik jaren in Zaalvoetbal bestuur (ZHO) gezeten  secretaris van Zomerpop en vrijwilliger bij andere jongeren activiteiten in onze gemeente.

Inmiddels woon ik samen met Danielle en Danique in plan “Oost”.  Als ZZP-er heb ik werk als dienstverlener bij bouw gerelateerde bedrijven. Én als degene die vaak op zaterdagavond de kantine van het sportcentrum bestiert.

De politiek carrière is tot de verkiezingen van 2018, naast gemeenteraadslid, commissie lid ruimte, voorzitter bestuurlijke zaken en lid van de werkgroep burgerparticipatie verandert na maart 2018.

Na de verkiezingen met als lijsttrekker ondergetekende, is er een verandering opgetreden tot fractievoorzitter, lid bestuurlijke zaken en penningmeester van het overleg lokale partijen West-Friesland.

Gemeentebelangen is op alle bijeenkomsten goed vertegenwoordigd zonder dat het ook politiek gerelateerd hoeft te zijn en daar ben ik trots op! Besturen op inhoud, er zijn voor de inwoners,  daar staat Gemeentebelangen Opmeer voor….. en daar sta ik helemaal achter.

Raadslid

Lida Berkhout-Konijn

De Weere

Mijn naam is Lida Berkhout-Konijn. Ik woon samen met mijn man en kinderen in het uiterste puntje van de gemeente Opmeer, aan de Vekenweg in de Weere.

Na jaren werkzaam geweest te zijn in het basisonderwijs ben ik sinds februari 2017 gestart als zelfstandig ondernemer op het gebied van onderwijs en coaching.

Dit betekent meer vrije tijd en dus de kans om een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap.

Ik wil mijn kennis die ik opgedaan heb vanuit mijn het onderwijs, alsmede mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan in het sociale domein zoals ouderzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk, graag inzetten voor onze gemeenschap.

 

Ik vind het belangrijk om vanuit een positieve instelling, samen met de inwoners, te werken aan een transparante gemeente. Dit betekent dat de gemeente goed bereikbaar moet zijn, dat er met de burger gekeken wordt hoe dingen bereikt kunnen worden.

 

Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind en van de samenleving.

Een kind dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die kan worden doorgegeven aan volgende generaties.

Het behoud van goed onderwijs, ook in de kleine kernen Aartswoud en De Weere is voor mij van groot belang, daar wil ik mij dan ook graag voor inzetten.

Raadslid

Jos Stam 

De Weere

Hierbij wil ik mij graag voorstellen als raadslid voor Gemeentebelangen Opmeer. Mijn naam is Jos Stam, 53 jaar oud, woon in de Weere, getrouwd en heb 2 dochters.

Verder al jaren actief in het verenigingsleven, wat ik met veel plezier doe.

Gemeentebelangen Opmeer past bij mij omdat het een partij is die dicht bij de burger staat.

Ik maak  me sterk voor het behoud van de lagere scholen in onze dorpen. Dat is belangrijk voor het behoud van de dorpen zodat jonge gezinnen zich daar ook kunnen vestigen. Tevens is het verenigingsleven ook heel belangrijk in de dorpen, dit moeten we behouden.

 

Ook maak ik me sterk voor veilige fiets –en wandelroutes in onze gemeente, waarbij verlichting langs de weg een grote rol speelt. Kruispunten van kernen in het buitengebied moeten voorzien worden van snelheidsremmende maatregelen. De cultuur moet om, we moeten meer denken in oplossingen en mogelijkheden.

Raadslid

Daphne Korver-Bellis

Hoogwoud

Al 37 jaar woon ik in onze mooie gemeente Opmeer, geboren en getogen. Ondertussen gelukkig getrouwd en met een prachtige dochter wonend in Hoogwoud.

Bijna 8 jaar lang ben ik voorzitter geweest van de Vereniging van Eigenaren van de appartementen waar ik woon. Inmiddels ben ik aftredend voorzitter, maar ik heb daar veel mogen leren over hoe belangrijk omgangsnormen zijn en hoe een kleine gemeenschap elkaar kan en wil dragen door gewoon te luisteren, het gesprek met elkaar aan te gaan en iets voor elkaar over te hebben.
In mijn werk kwam ik situaties tegen waar ik door middel van denken in oplossingen en een luisterend oor te bieden veel meer bereikte dan me vast te houden aan de standaard protocollen.
Het lijkt mij dan ook geweldig om te zien wat ik samen met Gemeente Belangen voor verschil kan maken op met name het gebied van de WMO, samenlevingszaken , armoedebestrijding etc. En als vertegenwoordiger van de inwoners van Opmeer de mens weer zichtbaar te maken ten opzichte van alle regels

Fractie assistent

Anouk Keijser-Rogge

Opmeer

Anouk Rogge.jpg

Mijn naam is Anouk Keijser-Rogge, fractieassistent van Gemeentebelangen Opmeer.

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in onze mooie gemeente en met name in de politiek.

Er gebeurd op politiek gebied veel in onze gemeente en er valt voor mij nog heel veel te leren.

 

Voor de politiek ben ik vrij jong (ik ben 21). Zelf merk ik dat mijn leeftijdgenoten niet erg bezig zijn met de politiek en dat vind ik erg jammer. Er is momenteel veel verjonging in de gemeente en ook in de gemeenteraad.  Dat is erg prettig.

 

Mijn motto is “verbeter de wereld en begin bij jezelf”.

 

Mijn hele leven woon ik al in Opmeer. Ik werk hier ook.

Als vrijwilliger ben ik actief bij handbalvereniging Meteoor.

Fractie assistent 

Michelle Haring 

Spanbroek

Michelle Haring

Ik ben Michelle Haring, geboren en getogen in Spanbroek en daar nog steeds woonachtig

samen met mijn man en 2 kinderen. Sinds 2017 ben ik lid van Gemeentebelangen en vanaf 2019

fractie-assistent. Gemeentebelangen is een bruisende vereniging met oog voor het belang van de inwoners van de gemeente Opmeer. De gemeente Opmeer ligt in een ruime landelijke omgeving, het is van groot belang dat dit behouden blijft. Tegelijk zijn er meer woningen nodig en staan we voor vele uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Daar wil ik graag mee aan de slag.